T:mi Muhoksen Energia - Pihi

T:mi Muhoksen Energia-Pihi on energiatodistusten laatimiseen keskittyvä yritys. Asiakaskuntana ovat lähinnä omakotitalojen omistajat ja taloyhtiöt. Yrityksen toiminnasta vastaa Janne Pihlajaniemi, LVI-insinööri (AMK), Erillisen energiatodistuksen antaja. Yhteyden saat helposti puhelimitse, sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta.

Toimintamme on pääsääntöisesti Oulun talousalueella ja kotipaikka on Muhos.

Energiatodistus taloyhtiölle

Omakotitalojen energiatodistukset ja taloyhdiöiden energiatodistukset

Miksi energiatodistus pitää hankkia?

1.6.2013 astuu voimaan uusi energiatodistuslaki, joka velvoittaa asettamaan voimassa olevan energiatodistuksen nähtäville myytäessä tai vuokrattaessa rakennusta tai sen osaa.

Mille rakennuksille energiatodistus pitää hankkia?

- Omakotitalolle tai paritalolle, joka on otettu käyttöön 1.1.1980 tai sen jälkeen.

- Asunto-osakeyhtiöille. Isännöitsijätodistuksen osana annettava todistus on voimassa vuoden 2014 loppuun asti.

Mistä energiatodistuksen voi hankkia?

Energiatodistuksia saavat laatia vain siihen päteväksi todetut henkilöt. Listan päteviksi todetuista henkilöistä löydät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran sivuilta.

Voit myös vaatia energiatodistuksen laatijaa esittämään todistuksen pätevyydestään.

Tarvitaanko uudisrakennukselle energiatodistus?

Kyllä. Uudisrakennuksille on pitänyt laatia energiatodistus jo vuoden 2008 alusta lähtien. Useimmiten todistuksen on antanut rakennuksen pääsuunnittelija. 1.6.2013 voimaan astunut laki muutti energiatodistuskäytäntöä siten, että yksikään toimija ei enää asemansa puolesta ole pätevä antamaan energiatodistusta, vaan uudisrakennuksellekin energiatodistuksen saa laatia vain pätevöitynyt henkilö.

Ota yhteyttä